pl

Blogi użytkownika

  • Save this on Delicious
Zorganizowały go trzy nauczycielki: Małorzata Podlaszuk z ZKPiG Nr 24, Katarzyna Kobalczyk ze Szkoły Podstawowej Nr 55 i Katarzyna Biedrzycka ze Szkoły Podstawowej Nr 17. Patronat objęła pani Dagmara Nagórka – Kmiecik w imieniu Wydziału Ochrony Środowiska UM, Gerard Kaptur przedstawiciel zarządu okręgu LOP oraz Ewa Podlesińska z Polskiego Klubu Ekologicznego. Przygotowania trwały 5 tygodni. Uczniowie poznawali ekologię morza, według następujących tematów: „Co nam daje morze?”, „Dbajmy o czystą wodę Bałtyku”, „Fotografujemy Bałtyk”, „Zwierzęta żyjące w Bałtyku”, „Chrońmy wody Bałtyku”. Uczniowie przygotowali dramę: „Ja, Neptun bronię Morza Bałtyckiego przed zanieczyszczeniami”. Były pantomimy, rozmowy przy gazetkach tematycznych, wycieczka nad morze, połączona z robieniem fotografii, turniej wiedzy o morzu. Uczniowie ze sp Nr 17 przygotowali inscenizację „Jak Wisła i Odra chciały uratować Bałtyk”, sp Nr 55 „Foka i jej przyjaciele”, a ZKPiG Nr 24 pochwalił się montażem poetyckim „Źyć nad Bałtykiem”. Z bogatego programu należy wymienić prezentację albumu „Flora i fauna Bałtyku” i mini quizy. W ZKPiG Nr 24 otwarto wystawę, która będzie czynna dwa tygodnie. Zapraszamy. Zadziwia bogactwem i różnorodnością eksponatów. Można się dużo nauczyć. Piotr Rymsza z VI B wygłosił prelekcję o nurkowaniu, a Oktawia Tysarczyk mówiła o ratownictwie.
Szkoła policealna ma uprawnienia szkoły publicznej. Nauka trwa cztery semestry. Kończy się ją, otrzymując tytuł technika architekta. Opłata wynosi 800 PLN za semestr i oprócz przedmiotów zawodowych, wykładanych przez nauczycieli legitymującymi się dyplomem wyższej uczelni oraz poważnym doświadczeniem zawodowym, są do dyspozycji dwa lektoraty: z francuskiego od podstaw oraz z angielskiego na poziomie zaawansowanym i tylko słownictwo zawodowe. Chodzisz na lektorat czy też nie – wysokość czesnego nie ulega zmianie. Nauka języka jest więc niejako za darmo. A warto korzystać, gdyż studenci mają możliwość odbywania miesięcznej praktyki we Francji. W roku ubiegłym 12 najlepszych pojechało na wycieczkę szlakiem katedr gotyckich. „Studenci wykonują prace użyteczne w ramach prac dyplomowych – mówi dyrektor szkoły Jan Durzyński. – Wykonali makietę ratusza w Słupsku, zaprojektowali kąpielisko dla Malborka, plac parkingowy dla Stegny, a dla Gdyni – makietę kościoła przy ul. Świętojańskiej. Zwracam się do dyrektorów szkół: zgłaszajcie się do nas, studenci mogą wykonać wystrój wnętrz czy zaprojektować zagospodarowanie terenu, czyli małą architekturę użytkową- sa to nasze świadczenia na rzecz środowiska lokalnego”.

Niepubliczna Policealna
Szkoła Zaoczna
Ul. Powstańców Warszawskich 25
Tel.(058) 302-1246 w.22
0602 636 – 952
0504 705 –147
Podanie na semestr zimowy składać do 26 sierpnia.
Konkurs brzmiał: „Na podbój Strzyży”, a zadaniem uczestników było zdobyć jak najwięcej wiadomości na temat miejsca, w którym się mieszka i ludzi, którzy nas mijają. Chodzi o to, abyśmy chcieli się zatrzymać i z nimi porozmawiać, bo stali się znajomymi. Konkurs polegał na tym, że jeden temat opracowały dwie osoby, które prezentowały go podczas zmagań konkursowych. Jako pierwsze wystąpiły Justyna Hukałowicz i Zuzanna Zając z klasy IE. Dziewczyny przygotowały biografię Marii Chodakowskiej, starszej pani, która narażała się podczas wojny dla ratowania innych i nie powinna przechodzić bezimiennie naszymi ulicami, należy się jej pozdrowienie. Ojciec pani Marii był działaczem Polonii Gdańskiej i w swoim gabinecie stomatologicznym przy ulicy Kaletniczej trzymał wszystkie ważne dokumenty, co stało się powodem aresztowania go już 1 września 1939 r. i uwięzienia w obozie koncentracyjnym w Sztutthofie. Torturowany i męczony, został rozstrzelany wraz z innymi działaczami Polonii. Maria miała zaledwie 25 lat, kiedy do jej drzwi zapukał młody mężczyzna. Był kurierem, jadącym do Londynu. Nazywał się Jan Nowak Jeziorański. Opowiedział, że ma nóż na gardle i musi popłynąć do Szwecji. Jego dokumenty na fałszywe nazwisko zo stały przechwycone przez SS. Pani Maria pomogła kurierowi, ale zabrano ją do tego samego obozu, w którym rozstrzelano jej ojca. Pracowała w pralni, gdzie musiała prać zawszone pasiaki w świńskich korytach. Kiedy Justyna i Zuzanna skończyły prezentację, nastąpiła sensacyjna chwila: „Ona tu jest- powiedziały. –Pani Maria jest z nami”. Podeszły do bohaterskiej kobiety i stanęły obok niej. Każda dwójka miała trzy tematy do opracowania, więc usłyszeliśmy wiele ciekawych wiadomości o dzieciach oddawanych do adopcji i o byłej prezydentowej, która robi zakupy na targu, o czym opowiedziały Kamila Wiśniewska i Anna Buczyńska. Równie wciągająca była prezentacja Bartosza Kanki i Marii Ulasińskiej. Ciekawym opracowaniem odznaczyła się dwójka: Monika Grządka i Mateusz Nowak, którzy imitowali wywiad telewizyjny ze znanym architektem, Józefem Chmielem. Oni też zostali laureatami konkursu.
Na pewno na zaznajomienie się z terminem „predyspozycje zawodowe”. Wypełnili test predyspozycji zawodowych i wysłuchali na ten temat wykładu psychologa, mgr Joanny Bodak. Nauczyciele uczestniczyli w warsztatach pomagających rozpoznać predyspozycje zawodowe uczniów, przeprowadzonych przez mgr Marlenę Chociej, psychologa. Maturzyści dowiedzieli się, jakie możliwości daje im Biuro Karier i wysłuchali wykładu na temat „Zaplanuj swoją ścieżkę kariery” wygłoszonego przez mgr Małgorzatę Kalinowską, dyrektor Działu Praktyk i Aktywizacji Zawodowej WSB. Otrzymali wszelkie informacje z Biura Informacji i Rekrutacji, dotyczących Wyższej Szkoły Bankowej. Spotkali się z przedstawicielami organizacji studenckich, którzy opowiedzieli, czym się zajmują i jakie mają plany na dalszą działalność. Stając się studenta mi, będą mogli działać w Kole Naukowym „Profit”, w Klubie Marketingowym, w Akademickim Związku Sportowym i w Samorządzie Studentów. Przewodniczący Samorządu Studentów przedstawił sytuację studentów w obliczu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej i wyjaśnił, na co może liczyć środowisko studenckie w UE. Duże zainteresowanie wzbudziły programy wymiany młodzieżowej. Kto odpowiedział poprawnie na pytania konkursowe umieszczone na kuponie, mógł wylosować nagrody. Nagrodą główną był bezpłatny udział w Obozie Adaptacyjnym na przełomie września i października 2003 roku. Nagrodę ufundował Samorząd Studentów. Spotkania z maturzystami są bardzo interesujące zarówno dla uczniów klas maturalnych, jak i studentów. Uczniowie mają możliwość zdobycia informacji o uczelni, a studenci zaprezentowania im swoich osiągnięć
Patronat Honorowy nad konkursem objął prezydent Gdańska Paweł Adamowicz oraz konsul generalny Niemiec dr Detlof von Berg. Jest to pierwsza tego typu inicjatywa w Trójmieście, skierowana do tak szerokiego grona, nawiązuje do Europejskiego Roku Języków. Celem konkursu jest popularyzacja języka niemieckiego i angielskiego oraz kultury i obyczajów krajów Unii Europejskiej. Po etapie pisemnym pięciu najlepszych przystąpi do etapu ustnego, by odpowiadać na pytania Komisji Konkursowej. Laureaci otrzymają atrakcyjne nagrody ufundowane przez sponsorów.

SPONSORZY:

POLANGLO
ATAS
ADLER
EUROPLUS
PEARSON LONGMAN
WSB jest niepaństwową uczelnią zawodową, o profilu ekonomicznym. Kształci na specjalnościach: rachunkowość i finanse przedsiębiorstw, bankowość, podatki oraz finanse w handlu międzynarodowym. Uczelnia cyklicznie organizuje wykłady otwarte, adresowane do maturzystów, a także dla uczniów klas trzecich. W wykładach uczestniczyło już do tej pory ok. 8000 uczniów. Cieszą się one ogromnym powodzeniem zarówno wśród uczniów, jak i nauczycieli. Wykłady poświęcone są tematom m.in. takim, jak „Inteligencja emocjonalna jako umiejętność osiągania sukcesu osobistego”, „Efektywne techniki uczenia się”, „Zarządzanie sobą”, które prowadzi mgr Marlena Chociej. Wychodząc naprzeciw potrzebom młodych ludzi, dla maturzystów zostały również przeprowadzone wykłady na temat autoprezentacji i rozmów kwalifikacyjnych, które poprowadziła Małgorzata Kalinowska - dyrektor Działu Praktyk i Aktywizacji Zawodowej WSB w Gdańsku. Dział ten organizuje wiele warsztatów z zakresu autoprezentacji i planowania kariery, które pomagają studentom znaleźć się na rynku pracy.
Prezydent Gdańska Paweł Adamowicz wręczył Nagrody Miasta Gdańska za rok 2002 w dziedzinie kultury. Uroczysta ceremonia odbyła się 1 marca Dworze Artusa. „Zmieniały się ustroje, ekonomia, a kultura trwała” – powiedział prezydent.
Specjalnymi statuetkami oraz 8 tysiącami złotych nagrodził: Iwonę Borawską, dziennikarkę redakcji publicystyki Radia Gdańsk, poetę Antoniego Pawlaka oraz dyrektora artystycznego Polskiej Filharmonii Bałtyckiej Zbigniewa Rycherta. Tytuł Mecenasa Kultury Gdańska za rok 2002 otrzyma prywatna polska firma NDI S.A., a specjalną Nagrodę Honorową odbierze przedstawiciel oficyny wydawniczej Polnord-Oskar. Z okazji jubileuszu kapituła nagrody postanowiła przyznać dodatkowo tytuły Twórcy Gdańskiej Kultury trzem osobom wywodzącym się z grona dotychczasowych laureatów. Są to: Janina Jarzynówna – Sobczak, choreograf i pedagog - za stworzenie Gdańskiej Szkoły Baletu, Marian Kołodziej, scenograf i grafik - za znakomite realizacje plastyczne i Stanisław Rosiek, wydawca i historyk literatury - za autorski i wydawniczy wkład w życie literackie Gdańska. Laureaci otrzymali z rąk prezydenta Gdańska piękne dyplomy oraz grafiki z Gdańskiem. Anna Sobecka, laureatka nagrody z roku 1997 powiedziała: „Publicystykę kulturalną nogą uprawiać tylko ci, którzy naprawdę pasjonują się sztuką. Wbrew dzisiejszym trendom nie ma tu miejsca na sensację. Musimy być przekaźnikiem, łącznikiem pomiędzy tymi, którzy tworzą dzieło sztuki a odbiorcą. Nie każdy może być na koncercie, spektaklu czy wieczorze poetyckim. To my tam musimy być i jak drogowskaz pokazywać cenne zjawiska. (...) Przeprowadziłam setki rozmów z pisarzami, poetami, tłumaczami literatury, aktorami. Starałam się jednak nie przekraczać nigdy pewnej granicy prywatności. To kwestia wyczucia. Wchodzenie z kopytami w duszę twórcy po prostu nie przystoi. Taktownie też można zadawać ciekawe pytania. (...)
Do zadań Referatu Sportu należy:

1. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży oraz organizacja imprez o randze krajowej i międzynarodowej:
2. Prowadzenie bazy danych o wynikach sportowych w ramach Młodzieżowego Systemu Sportowego;
3. Współpraca ze stowarzyszeniami kultury fizycznej w zakresie organizacji zajęć rekreacyjnych dla mieszkańców Gdańska;
4. Rozwój miejskiej bazy sportowo-rekreacyjnej;
5. Sprawowanie nadzoru nad miejskimi obiektami sportowymi;
6. Pozyskiwanie informacji i prowadzenie bazy danych o obiektach sportowo- rekreacyjnych;
7. Przygotowywanie aplikacji dotyczących miejskich obiektów sportowo-rekreacyjnych w zakresie inwestycji, remontów i zakupów inwestycyjnych;
8. Organizowanie pomocy finansowej i pozyskiwanie bazy materialnej dla inicjatyw związanych z rozwojem kultury fizycznej;
9. Nadzór nad Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, Ośrodkiem Promocji Zdrowia i Sprawności Dziecka;
10. Nadzór nad stowarzyszeniami kultury fizycznej;
11. Prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych oraz stowarzyszeń sportowych, nie prowadzących działalności gospodarczej;
12. Opiniowanie statutu stowarzyszeń sportowych;
13. Współpraca z miastami bliźniaczymi w zakresie sportu i rekreacji;
14. Kształtowanie wizerunku miasta jako bałtyckiego ośrodka żeglarskiego oraz propagowanie morskiej i rzecznej rekreacji żeglarskiej;
15. Tworzenie programu imprez żeglarskich;
16. Koordynacja prac związanych z przygotowaniem i realizacją imprez żeglarskich odbywających się w mieście;
17. Współpraca z miastami i organizacjami współorganizującymi imprezy żeglarskie;
18. Merytoryczne opracowanie projektów i aplikacji dotyczących unijnych środków pomocowych.
Oprócz głównego tytułu prezydent wręczy również trzy równorzędne wyróżnienia: „Gdański Mecenas Sportu 2002”. Za działalność na rzecz sportu w mieście dostaną je firmy: SIETOM, DGT oraz LONZA-NATA. „Supermecenasa Gdańskiego Sportu 2002” oraz trzech wyróżnionych tytułem „Gdański Mecenas Sportu 2002” wyłoniła Wielka Kapituła, powołana przez prezydenta. Kapitule przewodniczył wiceprezydent Waldemar Nocny. W jej skład ponadto weszli: rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu prof. dr hab. Wojciech Przybylski, przewodniczący komisji Turystyki i Sportu w Radzie Miasta Gdańska Marek Bumblis oraz szef redakcji sportowej TVG Jan Lindner. Przy podejmowaniu decyzji Wielka Kapituła wzięła pod uwagę ponad 130 firm oraz 20 osób prywatnych, zgłoszonych przez gdańskie kluby sportowe. Podczas uroczystej gali, związanej z wręczeniem „Super Mecenasa Gdańskiego Sportu 2002” oraz wyróżnień „Gdański Mecenas Sportu 2002”, prezydent Paweł Adamowicz zamierza wyrazić uznanie wszystkim, którzy aktywnie wspierają gdański sport. Dodajmy, że tytuły „Supermecenasa”, jak i trzy równorzędne wyróżnienia mają być przyznawane corocznie. Szansę na ich zdobycie mają firmy, instytucje, bądź osoby prywatne, które poprzez wsparcie finansowe najaktywniej przyczyniły się do rozwoju gdańskiego sportu w ostatnim roku. DZIAŁANIA LAUREATÓW NA RZECZ ROZWOJU GDAŃSKIEGO SPORTU: Rafineria Gdańska S.A. środki finansowe przekazała między innymi gdańskiej Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu (piłka ręczna - ekstraklasa kobiet), dla klubu Mysz kier-Auto-Sport Gdańsk (wyścigi samochodowe), także Lechii Gdańsk (memoriał lekkoatletyczny Józefa Źylewicza, bieg św. Dominika, sekcja kolarska-juniorzy). Rafineria wspierała również działania firmy DELL SPORT Gdańsk (mityng lekkoatletyczny „BALT 2002” na stadionie AWFiS, mityng dla niepełnosprawnych), klub GKS Stoczniowiec (hokej-ekstraklasa), Gedania Gdańsk (siatkówka żeńska – liga w serii A), gdański Międzyszkolny Klub Sportowy (sekcja gimnastyki sportowej – dzieci około 60 osób), AZS Zarząd Środowiskowy Gdańsk (sport akademicki), szkoły w Gdańsku (pomoc finansowa i fundowanie nagród na różnego typu zawody sportowe, przekazywanie sprzętu sportowego – piłki, dresy itp.) Rafineria Gdańsk S.A. współorganizowała również osiedlowe festyny sportowe (między innymi dzień dziecka). SIETOM w minionym roku finansował działalność sekcji szermierczej klubu AZS AWF Gdańsk (m.in. florecistki to zdobywczynie medali Igrzysk Olimpijskich, mistrzostw Świata i Europy). Firma ponadto wspierała finansowo imprezy rekreacyjne i festyny sportowe w ramach Jarmarku Świętego Dominika. Była również sponsorem szermierczych klubów kibica w dwóch gdańskich szkołach: w Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 23 oraz w Gimnazjum Nr 26. Przedsiębiorstwo „DGT” wspierało finansowo męską drużynę piłkarzy ręcznych Wybrzeża Gdańsk (ekstraklasa) oraz sekcję tenisa stołowego w klubie MRKS Gdańsk (pierwsza liga). Firma LONZA-NATA sponsorowała działalność żeńskiej drużyny Nata AZS AWFiS Gdańsk (ekstraklasa). Zespół w tym roku walczyć będzie o wicemistrzostwo kraju, szczypiornistki ponadto udanie radzą sobie w europejskich pucharach (ćwierćfinał Challenge Cup).
Kiedy 14. marca br. zegar w gdańskim Dworze Artusa wybił godzinę piątą, rozpoczęła się coroczna gala przyznania tytułu „Pomorskiej Książki Roku”. Jury, w skład której wchodziłli: Krystyna Chwin z TVG, Adam Hlebowicz z Radia Plus i Tadeusz Skutnik z „Dziennika Bałtyckiego” Tytuł „Pomorskiej Książki Roku” przypadł „Ziemi Świętej”- tomikowi poezji Wojciecha Wencla. Poeta, ojciec dwojga dzieci, zdradził nam, że nagrodę przeznaczy dla swojej rodziny. Adam Hlebowicz powiedział, że pomysł na nagrodę przyszedł w 1995 roku, kiedy książka znajdowała się w kryzysie. Pomorskie media: telewizja, radio i prasa postanowiły ją wesprzeć. W pierwszych latach nagradzano zwycięzcę każdego kwartału, potem postanowiono wręczyć nagrodę najlepszej książce całego roku. Okazuje się, że nominowane pozycje odnoszą dalsze sukcesy.

Maciej Rokita
Strony: «« « ... 3773 3774 3775 3776 3777 ... » »»
  • Save this on Delicious

Reklama

News

Movers and Packers Pune - http://packmovefast.com/pune.html

Welcome to Relocate Services is a reputable service supplier for movers and packers pune households, office furniture and equipment, factories and machineries, industrial goods andsure.Relocate Servi

packersmovers .in

Avoid pipe dream gauges. Generally, these are organizations that may offer a lower site before the move and after that discharge your pockets with concealed a great many. Be extremely careful about

Zamienić kurnik na apartamentowce…

Ponury i przygnębiający barak pamiętający zamierzchłe czasy PRL, dawna i dzisiejsza siedziba władz jednej z największych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, nie jest najlepszą wizytówką LWSM Morena.

„Promyk Nadziei” zbuduje plac zabaw

Zakończył się konkurs skierowany do organizacji pozarządowych na wybudowanie plac w zabaw dla dzieci na terenie Gdańska. Nowe atrakcje dla najmłodszych powstaną do końca 2010 r. Wśr d dwunastu oferent

Niechciane zaliczki

Zarząd LWSM Morena wprowadził zaliczkową opłatę 10 złotych na poczet rozliczenia tak zwanej wody r żnicowej. Kwota ta podlegać będzie rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego zużycia wody.

Castel wycina w pień

Przy ul. Magellana na Morenie wycięto w pień dorodne drzewa, a zaraz potem na teren wjechały spychacze zaalarmowali nas mieszkańcy osiedla Morena. Jeśli wycięte zostały jakiekolwiek drzewa, to z c

Zarządowi nie podwyższono wynagrodzenia

17 sierpnia obradowała Rada Nadzorcza LWSM Morena . Obecni byli zainteresowani członkowie sp łdzielni. Zmieniono zasady typowania dom w do rocznego planu dociepleń. Obecnie o pierwszeństwie będzie de

Myjnia oprotestowana

Czy na parkingu przy ul. Kolumba wydzierżawionym od sp łdzielni prywatny przedsiębiorca, Władysław Krugły, będzie m gł zbudować myjnię dla samochod w? Mieszkańcy sąsiadujący z tym parkingiem, sondow

Przed pierwszym dzwonkiem…

Do nowego roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, toteż każda godzina w szkole przy Gojawiczyńskiej wykorzystywana jest maksymalnie, aby jak najlepiej przygotować plac wkę do zajęć.Brygada remont

Czy bandytyzm zawładnie Moreną?

Podpalenie piwnicy przy Marusarz wny 6, uszkodzenie windy dwa tygodnie p źniej w tym samym bloku, kradzież element w rusztowania przy Amundsena, przecięcie przewod w paliwowych w samochodzie zaparkowa

Wczytywanie...