pl

News

 • Save this on Delicious
«    1 2 3 4 5 ... 22 23    »

Fakty, mity i propozycje na temat traktowania agresywnej młodzieży

 

Propozycje izolowania osób przejawiających skłonności do agresji padają często, szczególnie ostatnio. Są to stereotypy, czy jednak proponują dobre rozwiązanie?

Agresja zawsze towarzyszy człowiekowi. Od nas jednak zależy jej kierunek. Do czynników sprzyjających powstawaniu agresji zalicza się niską samoocenę, negatywne wzorce w środowisku oraz brak innych środków do rozwiązania problemów.

W dzieciństwie rodzina odgrywa główną rolę w kształtowaniu zachowań agresywnych. Nabywanie wzorców zachowania agresywnego odbywa się przez modelowanie, czyli naśladowanie. Powszechnym modelem dla wpajania agresywnych postaw są karzący rodzice. Bicie jako kara jest ważnym i przyzwalającym sygnałem dla dziecka. W takich rodzinach naśladowanie rodzicielskich wzorców jest nagradzane, co utwierdza dziecko w przekonaniu, że agresja jest właściwym zachowaniem. Dzieci maltretowane są agresywne w stosunku do kolegów i opiekunów. Następuje również przemieszczanie się agresji i ujawnianie się jej w pośrednich formach, typu „nie mogę uderzyć ojca, to chociaż dokopię kotu”. Rodzice maltretujący dzieci byli podobnie traktowani w dzieciństwie, gdyż przemoc rodzi przemoc. Grupa rówieśnicza często ustanawia normy promujące agresję i staje się coraz ważniejsza dla dziecka.

Normy prawne, obyczajowe i religijne oraz standardy moralne regulujące zachowania społeczne nie dopuszczają agresji. W pewnych grupach, podkulturach, a nawet kulturach są normy promujące zachowania agresywne i antyspołeczne. W więzieniach, w zamkniętych grupach przestępczych, w niektórych podkulturach młodzieżowych agresja zapewnia wysoki status. W wielu pierwotnych społecznościach, tworzących odrębne kultury, normą jest rewanż, zasada „ząb za ząb”.

Frustracja należy do głównych czynników wzbudzającym agresję. Wywołują ją przeszkody pojawiające się na drodze do osiągnięcia celu. Wszyscy jej doświadczamy, a różnicą jest stopień nasilenia. Im większa frustracja, tym znaczniejsza skłonność do agresywnych reakcji.

Jeżeli dziecko stało się ofiarą tych zjawisk i ma skłonności agresywne, trzeba mu pomóc, a nie odtrącać. Izolacja bowiem skłoni go do poszukiwania środowiska akceptującego agresję. Należy stopniowo wyciszać charakterystyczne dla niego wyładowania gniewu.

Myśląc o pomocy dla młodzieży, należy zacząć od zmiany postaw rodziców. Należy upowszechniać pedagogiczne kształcenie rodziców. Dorośli powinni najpierw nauczyć się szacunku dla człowieka, aby mogli dawać przykład dzieciom.

Czas wolny dziecka musi być zapełniony ciekawymi zajęciami, które mogą się przerodzić w pasję, przynoszącą satysfakcję. Dzięki temu powoli odejdzie od starych nawyków, gdyż będą mu przeszkadzały.

Nauczyciele powinni w swym wychowanku widzieć człowieka. Jesteśmy zobowiązani do pomocy uczniom o skłonnościach agresywnych. Należy zawsze służyć radą i wskazówkami.

 

 

Mgr Dorota Kamola

06-02-2007 09:50:00 ·

Klub Modelarski „Delfin” przy Spółdzielczym Domu Kultury im. Stanisławy Przybyszewskiej na Morenie zorganizował Konkurs Modelarski o Memoriał Tadeusza Rackiego

 Wykonywanie modeli okrętów, statków i samolotów kształci wiedzę techniczno - historyczną i wyobraźnię przestrzenną. Rozwija precyzyjne umiejętności manualne. Do konkursu wystawiono 152 modele. Modelarze przybyli nawet z Człuchowa, Inowrocławia i Wołowa spod Wrocławia. Sędzią głównym był Stefan Maciejewski kl. M, sędziami: Jan Bąkała, Grzegorz Brożyna, Paweł Gałkowski, Andrzej Łopatniuk, Krzysztof Pawlik, Mirosław Skwiot, Grzegorz Staniucha, Andrzej Truszkowski, Andrzej Włodarski, Mirosław Zbrzeżny.

Memoriał Tadeusza Rackiego, główne trofeum za najlepszy model konkursu, przyznano Janowi Bąkale za kartonowy samolot B-17. Ten precyzyjnie wykonany model nie miał sobie równych pod względem mechanizacji systemów, waloryzacji i wyposażenia w detale, widocznych jedynie na powiększonych fotografiach z dokumentacji budowy modelu.

Uroczystość została uhonorowana obecnością pani Stefanii Rackiej.

Wystawę odwiedził dyrektor CMM dr inż. Jerzy Litwin i wręczył pamiątki uczestnikom. Opiekunem klubu oraz organizatorem konkursu jest mgr inż. Andrzej Łopatniuk.

06-02-2007 09:50:00 ·

Małgorzata Wnuk, bibliotekarz Gimnazjum Nr 2 zorganizowała Międzyszkolny Konkurs „Znam przysłowia i powiedzenia polskie”

 


W zmaganiach brały udział reprezentacje klas: szóstych SP 21, SP 47, SP 58 i uczniowie klas pierwszych G 2, G 7 i G 10. W jury zasiadali: Beata Bukowska, Katarzyna Filińska, Barbara Pieczka, Aneta Szczepankowska, Iwona Szyler i Małgorzata Wnuk. I miejsce zdobyła drużyna SP 58 w składzie: Łukasz Bieniarz, Dominika Borawska, Martyna Kolińska i Aleksandra Źabczyńska. Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody ufundowane przez dyrektora Gimnazjum Nr 2 Andrzeja Borna i Teresę Karpiej, prezes Towarzystwa Przyjaciół Sportu.

Mgr Małgorzata Wnuk


06-02-2007 09:50:00 ·

 W Gimnazjum Nr 2 impreza „Gwiazdka z nieba nad Siedlcami” już po raz czwarty

 


Towarzystwo Przyjaciół Sportu rozdało 250 paczek na imprezie gwiazdkowej. Obdarowano dzieci z SP 83, SP 14, SP 21, G –2 i dzieci z dzielnicy, wytypowane przez organizatora, prezes TPS Teresę Karpiej. Każde dziecko otrzymało paczkę z artykułami piśmiennymi i odzieżą i drugą paczkę ze słodyczami.

W sumie zrobiono i wręczono 500 paczek. Podczas tego pięknego wieczoru dzieci bawiły się przy muzyce. Zabawę prowadził iluzjonista Paulo, zadając dzieciom zagadki i zabawne pytania. Konkursy również prowadzili policjanci z VIII Komisariatu Policji, łącząc zabawę ze zdobywaniem wiedzy. Myszka Pilnusia, maskotka Policji, wzbudziła spontaniczne wybuchy radości wśród dzieci. Miłym akcentem było wręczenie Teresie Karpiej serduszka wykonanego przez dzieci w dowód wdzięczności za jej opiekę i starania.

Niestrudzonej w poszukiwaniu sponsorów „Pani Mikołaj”, która dziękuje wszystkim za szczodrość, pomagali w organizacji imprezy nauczyciele G-2: Anna Kloska, Ewa Wódkiewicz, Anna Starzak- Jabłońska, Anna Turowska, Aniceta Góra, Jadwiga Kalinowska.

Imprezy wspiera od 2004 roku Bogdan Oleszek. Stałym sponsorem jest radny Piotr Dzik. Pomocą służą policjanci z VIII komisariatu oraz z KMP – asp. szt. Piotr Strojny, starszy asp. Aleksandra Filipiak, sierżant Adam Atliński. Na uroczystość „Gwiazdki” przybyła do Gimnazjum Nr 2 Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska Katarzyna Hall.

Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sportu składa podziękowania wszystkim sponsorom, dzięki którym pojawiły się uśmiechy na twarzyczkach dzieci. Wymieńmy tych ludzi gorącego serca: LPP firma odzieżowa, Pomorska Spółka Gazownictwa, Piotr Dzik Radny Miasta Gdańska, Marek Chrobak firma „SAKO”, Barbara i Krzysztof Skorowscy firma „SKORMETECO”. Elżbieta i Tadeusz Rosa firma „TEREnterprises”, ojciec Piotr, kościół pod wezwaniem św. Jakuba, Alicja i Bernard Kaszkur sklep „DELFIN”, Andrzej Ordak sklep spożywczy, Hanna i Andrzej Czubek „EXPRES”, nauka jazdy.


Podpis pod zdjęciem:


Wesoły taniec zespołu „Smerfetki”

06-02-2007 09:50:00 ·

W Zespole Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 w Gdańsku zorganizowano „Morski Festyn Integracyjny”.

 Niepełnosprawni uczniowie bardzo chcą chodzić do szkoły. Cieszą się, bo mogą się uczyć. Przyjście do szkoły ma dla nich ogromną wartość.

Podczas festynu uczniowie pomagają niepełnosprawnym kolegom, pchają wózek lub podają różne przedmioty wspólnie się bawiąc. „Oni po prostu nie chodzą z nami na w-f” – w taki sposób podsumował różnice jeden z uczniów. W szkole są zawierane przyjaźnie i trwają również poza szkołą. Rodzice często zapisują swoje dzieci ponownie do klasy integracyjnej, ceniąc wartość nauki empatii i wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, jakich dzieci nabywają w kontaktach z niepełnosprawnymi.

„ Pierwsza klasa integracyjna w naszej szkole powstała 7 lat temu. Obecnie mamy 5 oddziałów integracyjnych w szkole podstawowej, oraz 2 oddziały w gimnazjum” – powiedziała Alicja Śliwińska, wicedyrekor ZKPiG Nr 6.

Uczęszczają tu dzieci niepełnosprawne ruchowo, umysłowo oraz z przewlekłymi chorobami.

Tworzone są zindywidualizowane programy edukacyjno- terapeutyczne. Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych organizowane są dodatkowe zajęcia rewalidacyjne oraz rehabilitacja . W szkole działa Zespół d|s Integracji, w skład którego wchodzą nauczyciele uczący w tych klasach, pedagodzy szkolni, psycholog, rehabilitant, logopeda i terapeuta.

„Dużym wsparciem jest dla nas wielopłaszczyznowa, ścisła współpraca ze Stowarzyszeniem Osób Niepełnosprawnych „Wspólnota Serc”, działającym na terenie naszej szkoły” – zauważyła dyr. Śliwińska. Efektem współpracy jest utworzenie gabinetu do terapii polisensorycznej.

Szkoła otrzymała pomoce dydaktyczne z Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Stała obecność w szkole dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych jest dziś czymś normalnym i oczywistym. Naszymi osiągnięciami w dziedzinie integracji jest fakt przekonania środowiska do idei integracji” – podkreśliła wicedyrektor Alicja Śliwińska.

Organizatorami festynu byli Anna Werner i Adam Gardziewicz wraz z Zespołem ds. Integracji. W festynie brały udział dzieci z Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych Nr 1 – 14 osób, w tym wiele na wózkach. Ich rehabilitantem jest Anna Farasiewicz. Ze Szkoły Podstawowej Nr 85 przybyło 16 dzieci, ze Szkoły Podstawowej Nr 8 przybyło dziewięcioro dzieci z zaburzeniami umysłowymi, wraz z opiekunką, Agnieszką Jachlewską. Z ZKPiG Nr 5 przybył jeden uczeń z zaburzeniami ruchowymi. Ze środowiskowego Domu Samopomocy „Nowiny” brało udział w festynie pięcioro dzieci, a z SOSW Nr 2 jeden chłopiec na wózku. Ze strony gospodarzy, z Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 6 udział wzięły wszystkie dzieci niepełnosprawne oraz wszyscy uczniowie klas integracyjnych.

Dopiero obserwacja dzieci niepełnosprawnych, radość malująca się na ich twarzy pokazuje jak cenną wartością jest dla nich możliwość brania udziału w tym pięknym i ciekawym festynie.06-02-2007 09:50:00 ·


Akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego zostały wręczone przez Pana Prezydenta w dniu 10 stycznia 2007 r. w Sali Herbowej Nowego Ratusza. Ślubowania nauczycieli wysłuchali: zastępca prezydenta Katarzyna Hall, Regina Białousów dyrektor Wydziału Edukacji UM, Jerzy Jasiński zastępca dyrektora WE, Piotr Gierszewski przewodniczący Komisji Edukacji, Teresa Nowacka przedstawiciel kuratora, Teresa Tyl prezes ZNP, Hanna Minkiewicz wiceprzewodnicząca „Solidarność Nauczycieli”.

Do 31 października 2006 r. do Wydziału Edukacji UM wpłynęło 37 wniosków nauczycieli z 32 placówek, w tym: od 20 ze szkół podstawowych i gimnazjów (54,1 %), od 13 ze szkół ponadgimnazjalnych (35,1 %), od 2 z przedszkoli (5,4 %), od 2 (5,4 %) - z pozostałych placówek. Nauczyciele języków obcych złożyli najwięcej wniosków – 7 osób, 19 % zdających.

W grudniu 2006 r. odbyła się XII sesja egzaminacyjna dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Przewodniczącymi komisji byli: Urszula Nazarko, Ewa Lejk- Latowska, Jan Szostek. Wszyscy nauczyciele (37 osób) zdali egzamin. List gratulacyjny otrzymało pięciu nauczycieli (13,5 %) zdających za maksymalną liczbę punktów. Od wejścia w życie znowelizowanej Karty Nauczyciela w dniu 6 kwietnia 2000 r. awans na stopień nauczyciela mianowanego uzyskało łącznie 1704 nauczycieli.


 

06-02-2007 09:50:00 ·
 

Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie ”

informacje o programie.Astma jest uważna za przewlekłą chorobę, najczęściej występującą na świecie. Powoduje ona zapalenie i zwężenie dróg oddechowych, co sprawia, ze oddychanie staje się utrudnione. To zwężenie oskrzeli jest przyczyną uciążliwych dolegliwości, takich jak : kaszel, duszności, świszczący oddech i ciężar klatce piersiowej. Dolegliwości te ograniczają aktywność fizyczną osoby chorej, utrudniają naukę lub pracę, przerywają sen w nocy, zmuszają do częstych wizyt u lekarza, a czasem są przyczyną pobytu w szpitalu Chociaż przyczyny samej astmy nie są do końca znane, napady astmy są zazwyczaj związane z określonymi czynnikami w środowisku życia chorego .Należą do nich np.: dym tytoniowy, sierść zwierząt domowych , pyłki, zakażenia a nawet stres. Astma może rozpocząć się w każdym okresie życia, również we wczesnym dzieciństwie. Im wcześniej ją rozpoznamy, tym większe stwarzamy szanse osobom chorym na normalne aktywne życie. W Polsce obserwujemy wzrost zachorowań na astmę oskrzelową. Obecnie choruje na nią co 10 dziecko i co 20 dorosły człowiek.

W związku z powyższym lekarze z Polskiego Towarzystwa Alergologicznego zwrócili się z prośbą do Głównego Inspektora Sanitarnego o zajęcie się. tym problemem. Z myślą o dzieciach zagrożonych tą poważną chorobą i w trosce o nie i ich dorosłe życie powstał program edukacyjny pt. „ Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie

Na terenie Polski program realizowany jest od 2004r. W pierwszej edycji programu tj.

od marca do października 2004r. wykonano badania przesiewowe, w wyniku których stwierdzono, iż 8% dzieci (1366 z 166210 ) ma objawy astmy a 55% rodziców (756 z 1366) nie wie o chorobie dziecka.

Wniosek z badań przesiewowych był jeden : konieczna jest edukacja na wielka skalę.

W związku z powyższym programem były obejmowane kolejno następujące województwa: I edycja II – X 2004r. województwo mazowieckie, śląskie i lubelskie,

II edycja II – VI 2005r. województwo podkarpackie, małopolskie , warmińsko – mazurskie,

III edycja X 2005r. – VI 2006r. województwo łódzkie, opolskie, zachodniopomorskie,

IV edycja X 2006r. – VI 2007r. województwo pomorskie, podlaskie, kujawsko –

pomorskie, świętokrzyskie.


Partnerzy i organizatorzy programu :

 • Główny Inspektor Sanitarny

 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej

 • Polskie Towarzystwo Alergologiczne

 • Astra Zeneca


Cel główny programu :

 • uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym tą poważną chorobą możliwości optymalnej

jakości życia.Cele szczegółowe:

 • edukacja rodziców i opiekunów dzieci w zakresie umiejętności obserwacji objawów astmy,

 • zmiana percepcji dziecka z astmą jako osoby z pełnymi możliwościami rozwojowymi.


Adresaci programu :

 • rodzice uczniów klas I – III szkół podstawowych

 • uczniowie klas I – III

 • wychowawcy w klasach I – III

 • pielęgniarki środowiska szklonego

W ramach IV edycji planowane jest objęcie programem

 • 1235 szkół

 • 89 625 dzieci


Koordynatorzy programu :

 • poziom krajowy – Główny Inspektor Sanitarny

 • poziom wojewódzki - Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne

 • poziom powiatowy – Powiatowe Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne


Pomoce programowe :

Każda szkoła biorąc udział w programie edukacyjnym pt. „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie „ otrzymuje pakiet pomocy programowych pomocnych podczas realizacji programu.

Pakiet zawiera :

 • plakat informujący o programie

 • poradnik dla szkolnego ordynatora programu

 • ulotki informacyjne

 • kasetę video - zawiera dwa filmy, szkoleniowy dla nauczycieli oraz edukacyjny dla rodziców

 • książeczka Pt. „ W klasie z Jasiem” – napisana wierszem, w prosty sposób wyjaśnia dzieciom objawy astmy oraz sposób postępowania z chorym rówieśnikiem

 • maskotki w kolorze niebieskim i czerwonym z logo programu

 • długopis


W województwie pomorskim zaproszenie do realizacji programu „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie” otrzymało :

- Gdańsk

- Gdynia

- Słupsk

- Powiat kwidzyński

- Powiat chojnicki

Do realizacji programu przystąpi po 10 szkół z każdego powiatu.

Wykaz szkół zaproszonych do udziału w programie edukacyjnym „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie’’

1. Szkoła Podstawowa Nr 50

ul. Grobla IV nr 8

  1. Gdańsk


2. Szkoła Podstawowa Nr 14

ul. Kartuska 126a

80 – 104 Gdańsk


3. Szkoła Podstawowa Nr 29

ul. Miałki Szlak 74

80-717 Gdańsk


4. Szkoła Podstawowa Nr 4

ul. Łąkowa 61

80 – 768 Gdańsk


5. Szkoła Podstawowa Nr 65

ul. Śluza 6

80 – 770 Gdańsk


6. Szkoła Podstawowa Nr 16

ul. Ubocze 3

80 – 052 Gdańsk


7. Szkoła Podstawowa Nr 56

im. Andrzeja Struga

ul. Małomiejska 8a

80 – 037 Gdańsk


8. Niepubliczna Szkoła Podstawowa„Nasza Szkoła”

ul. Ciołkowskiego 10

80 – 463 Gdańsk


9. Szkoła Podstawowa Nr 49

Al. Legionów 11

80 – 441 Gdańsk


10. Zespół Specjalnego Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego Nr 28

ul. Karpia 1

80 - 822 Gdańsk

Relacja ze szkolenia


Dnia 13 grudnia 2006r. o godzinie 1000

w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gdańsku odbyło się szkolenie dotyczące nowego programu edukacyjnego pt.

„Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie „

Szkolenie zostało przygotowane przez pracowników Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w w Gdańsku i skierowane było do:

 • szkolnych koordynatorów programu z dziesięciu objętych programem szkół ,

 • pielęgniarek środowiska szkolnego

 • pedagogów.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku dr Halina Bona przywitała zaproszonych gości oraz

przedstawiła główne założenia i cele programu, ideę powstania i wdrażania programu w szkołach oraz zasięg programu na terenie województwa pomorskiego.

Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia mgr Jerzy Hyrycz przedstawił zaproszonych gości tj.

dr Elżbietę Gąsecką ze Specjalistycznego

( Mgr Jerzy Hyrycz Kierownik Sekcji Oświaty Zdrowotnej i Promocji Zdrowia , Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Gdańsku dr Halina Bona , mgr Katarzyna Janowicz Koordynator Powiatowy programu )

Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Gdańsku oraz Iwonę Kądziela – rodzica dziecka zagrożonego astmą.

Pani dr Elżbieta Gąsecka przedstawiła problematykę astmy oskrzelowej od strony medycznej tj. epidemiologię, etiologię, objawy astmy,czynniki ryzyka rozwoju astmy, strategie leczenia oraz zaprezentowała również metody inhalacji, typy inhalatorów oraz rodzaje leków używanych podczas leczenia astmy.

Duże poruszenie wywołała informacja dotycząca częstotliwości występowania astmy oskrzelowej u dzieci w szczególności na terenie Gdańska .(tabela nr 1 ).


(tabela nr 1)

Niewątpliwie wysoki wskaźnik częstości występowania astmy w Polsce wśród dzieci świadczy o konieczności realizacji programu edukacyjnego „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie „

Pani Iwona Kądziela – mama chłopca zagrożonego astmą odpowiadała na zadawane pytania oraz dzieliła się z uczestnikami spotkania doświadczeniami związanymi z chorobą dziecka.

Na szkolenie został zaproszony również przedstawiciel Referatu Profilaktyki i Promocji Zdrowia Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Gdańsku – Pani Katarzyna Lewińska.

Nad całością spotkania czuwał koordynator powiatowy programu mgr Katarzyna Janowicz.


Po prezentacji założeń, celów, sposobów realizacji programu w szkole, przedstawieniu roli i zadań koordynatorów szkolnych oraz pielęgniarki środowiska szkolnego, nastąpiła dystrybucja materiałów edukacyjnych niezbędnych do realizacji programu.

Koordynatorzy otrzymali również ankiety przeznaczone dla rodziców i ulotki informacyjne o celu realizacji programu w szkole.

Program edukacyjny „Wolność Oddechu – Zapobiegaj Astmie „ jest programem , który ma na celu uświadomienie rodzicom i opiekunom dzieci znaczenia wczesnej profilaktyki astmy oraz stworzenie dzieciom zagrożonym chorobą możliwości

optymalnej jakości życia.

Astma oskrzelowa jest choroba wywołującą wiele dolegliwości , ale wczesne jej wykrycie oraz prawidłowe leczenie umożliwia prawidłowe funkcjonowanie w środowisku.


Katarzyna Janowicz


Dzień Dobry !

Zgodnie z ustaleniami

przesyłam Pani informacje o nowym programie edukacyjnym pt. "Wolność Oddechu - Zapobiegaj Astmie ".

Do informacji dołączona jest lista szkół uczestniczących w programie oraz relacja ze szkolenia kordynatorów szkolnych.

Jeżeli miałaby Pani jakieś pytania  podaję telefon kontaktowy   (058) 320 - 08-51  Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

w Gdańsku ul.Wałowa 27, Sekcja Oświaty Zdrowtnej i Promocji Zdrowia

Jednoczesnie życzę Pani Wszystkiego Dobrego w Nowym 2007roku.

 

Katarzyna Janowiczozipz@psse.gda.pl

06-02-2007 09:50:00 ·


W Szkole Podstawowej 58 nauczyciel biologii, Małgorzata Dobosz, rozwija w swoich uczniach szczególnie cenną sympatię do zwierząt. Na wystawie psów nierasowych każde dziecko mogło się pochwalić swoim ulubieńcem i pokazać, jak jest ułożone. Parada zwierząt wzbudziła zainteresowanie wśród mieszkańców dzielnicy, dowodząc, jak można integrować środowisko lokalne.

Na kolejnej wystawie dzieci będą mogły przynieść do szkoły swoje małe zwierzątka domowe, jak chomiki czy żółwie i pochwalić się nie tylko zabawkami swoich ulubieńców, ale również sztuczkami, jakich je nauczyły.

„Mam kanarka, Kubusia – powiedziała Jula. – Bardzo go lubię i troszczę się o jego potrzeby. Ma zawsze świeżą wodę i dobrą karmę. Kiedy się zbliżam do jego klatki, sam do mnie przychodzi”.

06-02-2007 09:50:00 ·

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy po raz piętnasty


„Moje dziecko po urodzeniu ważyło kilogram, bałam się o nie, i wtedy przywieziono biały pojemnik z naklejonym serduszkiem. Zaczęłam słyszeć bicie serca dziecka. Mogłam zareagować w razie zagrożenia” – powiedziała Jadwiga Możdżer. Stowarzyszenie Miłośników Sztuki Intermedialnej

„Bursztynowe Oko” organizuje w Gdańsku imprezy WOŚP. „Pieniądze ze sprzedaży przedmiotów przekazanych przez znane osoby zostaną przekazane na pomoc dzieciom, ofiarom wypadków” – powiedziała Magda Kunicka.

Szkoła Podstawowa Nr 8 otrzymała od Jurka Owsiaka fantomy do ćwiczenia umiejętności ratowania życia w nagrodę za uczestniczenie w WOŚP od 11 już lat. Nauczycielki przeszkolone przez stowarzyszenie, Edyta Mikulska, Małgorzata Bednarek przeszkoliły innych nauczycieli. „Wszystkie dzieci z klas II i III umieją udzielić pierwszej pomocy” – powiedziała Katarzyna Kędzioł.

06-02-2007 09:50:00 ·

23 listopada 2006 świętowano pięćdziesiąte urodziny Szkoły Podstawowej Nr14„Udało się nam połączyć nowoczesne nauczanie i tradycyjne wychowanie” – powiedziała dyrektor Hanna Jóźwiakowska w przemówieniu podczas uroczystych obchodów pięćdziesięciolecia Szkoły Podstawowej Nr 14.

Goście, pracownicy szkoły, uczniowie i ich rodzice uczestniczyli w mszy świętej odprawianej w intencji szkoły w parafii pod wezwaniem św Franciszka
z Asyżu. Po nabożeństwie pochód uczniów i nauczycieli przemaszerował ulicą Kartuską
w kierunku szkoły. Przed budynkiem zasadzono symboliczne drzewko – sosnę, na dobry początek nowego pięćdziesięciolecia.

Swoją obecnością zaszczycili nas: Zastępca Prezydenta Gdańska Katarzyna Hall, dyrektor Wydziału Edukacji UM Regina Białousów, wizytator Marek Uzarek PKOświaty, proboszcz parafii św. Franciszka z Asyżu Tadeusz Hebel, przedstawiciele Rady Miasta Gdańska, Wydziału Edukacji, ZNP i NSZZ „Solidarność”, organizacji społecznych, działających w dzielnicy Siedlce, dyrektorów szkół i przedszkoli i przedstawiciele Rady Rodziców. Gościliśmy też byłych dyrektorów szkoły i liczne grono emerytowanych pracowników.

Wielu pracowników wyróżniono nagrodami Prezydenta Miasta Gdańska, Dyrektora Szkoły i Związków Zawodowych. Wszystkim podziękowano za dobrą pracę.
Po udanym występie Szkolnego Zespołu Teatralnego gości zaproszono sentymentalną podróż po szkole, przeglądano dawne fotografie i kroniki. Po południu szkołę odwiedzili absolwenci. Mogli się przekonać, że z oddali szkolne lata błękitnieją. Dla nich również występował szkolny zespół teatralny i chór.Monika Brzezińska

nauczycielka SP14


06-02-2007 09:50:00 ·
«    1 2 3 4 5 ... 22 23    »
 • Save this on Delicious

Reklama

News

Movers and Packers Pune - http://packmovefast.com/pune.html

Welcome to Relocate Services is a reputable service supplier for movers and packers pune households, office furniture and equipment, factories and machineries, industrial goods andsure.Relocate Servi

packersmovers .in

Avoid pipe dream gauges. Generally, these are organizations that may offer a lower site before the move and after that discharge your pockets with concealed a great many. Be extremely careful about

Zamienić kurnik na apartamentowce…

Ponury i przygnębiający barak pamiętający zamierzchłe czasy PRL, dawna i dzisiejsza siedziba władz jednej z największych gdańskich spółdzielni mieszkaniowych, nie jest najlepszą wizytówką LWSM Morena.

„Promyk Nadziei” zbuduje plac zabaw

Zakończył się konkurs skierowany do organizacji pozarządowych na wybudowanie plac w zabaw dla dzieci na terenie Gdańska. Nowe atrakcje dla najmłodszych powstaną do końca 2010 r. Wśr d dwunastu oferent

Niechciane zaliczki

Zarząd LWSM Morena wprowadził zaliczkową opłatę 10 złotych na poczet rozliczenia tak zwanej wody r żnicowej. Kwota ta podlegać będzie rozliczeniu po zakończeniu okresu rozliczeniowego zużycia wody.

Castel wycina w pień

Przy ul. Magellana na Morenie wycięto w pień dorodne drzewa, a zaraz potem na teren wjechały spychacze zaalarmowali nas mieszkańcy osiedla Morena. Jeśli wycięte zostały jakiekolwiek drzewa, to z c

Zarządowi nie podwyższono wynagrodzenia

17 sierpnia obradowała Rada Nadzorcza LWSM Morena . Obecni byli zainteresowani członkowie sp łdzielni. Zmieniono zasady typowania dom w do rocznego planu dociepleń. Obecnie o pierwszeństwie będzie de

Myjnia oprotestowana

Czy na parkingu przy ul. Kolumba wydzierżawionym od sp łdzielni prywatny przedsiębiorca, Władysław Krugły, będzie m gł zbudować myjnię dla samochod w? Mieszkańcy sąsiadujący z tym parkingiem, sondow

Przed pierwszym dzwonkiem…

Do nowego roku szkolnego pozostało już niewiele czasu, toteż każda godzina w szkole przy Gojawiczyńskiej wykorzystywana jest maksymalnie, aby jak najlepiej przygotować plac wkę do zajęć.Brygada remont

Czy bandytyzm zawładnie Moreną?

Podpalenie piwnicy przy Marusarz wny 6, uszkodzenie windy dwa tygodnie p źniej w tym samym bloku, kradzież element w rusztowania przy Amundsena, przecięcie przewod w paliwowych w samochodzie zaparkowa

Wczytywanie...