Polska - Druki akcydensowe - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Firma krajewski Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego [pu/a-160]

Firma krajewski Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego [pu/a-160]

PL 4.50 zł.

7 miesięcy Nowy Sprzedam 8 odsłon ID #3982931

Opis

QR CODE

Przedmiotem tej transakcji jest druk:

Dziennik konserwacji urządzenia transportu bliskiego [Pu/A-160]

format A5 (210 x 148 mm), objętość 32 numerowane strony, oprawa kartonowa zeszytowa - albumowa, okładka foliowana.

użycie

Obowiązek prowadzenia dziennika konserwacji UTB występuje dla wszelkich maszyn transportu bliskiego, które muszą być rejestrowane w Urzędzie Dozoru technicznego. Jakie urządzenia podlegają takiemu obowiązkowi, a także sposób prowadzenia dziennika UTB określa Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie dozoru technicznego z dnia 16.07.2002 r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1021 z późn. Zm.) Szczegółowe warunki prowadzenia dziennika UTB określa rozdział 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 29.10.2003 r. (Dz. U. Nr 193, poz. 1890). Paragraf 11 nakłada na eksploatującego urządzenie transportu bliskiego obowiązek założenia, prowadzenia i przechowywania dziennika konserwacji UTB. Wpisów dokonuje osoba posiadająca optymalne dla danego urządzenia uprawnienia. Częstotliwość przeglądów oraz ich zakres określa par. 11,12 i 14 w.w. Rozporządzenia.

Dla jakich urządzeń musimy prowadzić dziennik UTB
 • wyciągarki i wyciągniki
 • suwnice, żurawie, układnice
 • wyciągi towarowe
 • podesty ruchome
 • urządzenia dla osób niepełnosprawnych
 • schody i chodniki ruchome
 • mobilniki okrężne kabinowe i platformowe
 • dźwigi do transportu osób i ładunków
 • dźwignice linotorowe
 • dźwigniki do parkowania samochodów
 • podnośniki samochodowe
 • systemy samowyładowcze na pojazdach
 • windy samochodowe i HDS-y
 • wózki widłowe i karuzele
 • przeciągarki pojazdów szynowych
 • koleje linowe rodzaju
Spis treści dziennika UTB
 1. dane identyfikacyjne i cechy techniczne UTB / 1 strona
 2. dane właściciela UTB / zmiany właścicieli / 1 strona
 3. Miejsca lokalizacji UTB i zmiany lokalizacji / 3 strony
 4. Osoby odpowiedzialne za eksploatację UTB / 1 strona
 5. Przegląd konserwacyjny realizowany w terminach 30-dniowych / 21 stron
 6. Przegląd konserwacyjny wykonywany w terminach 12-miesięcznych / 2 strony
 7. Bieżące usterki i nieprawidłowości w działaniu UTB powodujące jego unieruchomienie / 2 strony

DRUKI AKCYDENSOWE
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane