Polska - Koloryzacja włosów - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - L'Oréal Professionnel Série Expert Richesse - Dia Light 9.3 farba do włosów koloryzacja ton w to

L'Oréal Professionnel Série Expert Richesse - Dia Light 9.3 farba do włosów koloryzacja ton w to

PL 27.95 zł.

2 lat Nowy Sprzedam 7 odsłon ID #3935932

Opis

QR CODE

LOREAL DIA LIGHT 9.3 bardzo JASNY BLOND ZŁOCISTY 50 ml - Koloryzacja bez amoniaku ton w ton. -D ł ugotrwa ł y po ł ysk. -wyśmienity towar do w ł osów koloryzowanych i uwra ż liwionych. Efekt: -Rezultat jak po energicznej piel ę gnacji, efekt wyg ł adzonej powierzchni w ł osa.


-Niezwyk ł a trwa ł o ść i jednolito ść koloru na w ł osach uwra ż liwionych. - Ś wietlisty refleks. -energiczny lustrzany po ł ysk. - B ł yszcz ą ce, mi ę kkie w dotyku w ł osy. Zero rozja ś nienia. -Us ł ugi koloryzacji, choćby te nad wyraz technologiczne staj ą si ę proste w wykonaniu.


Przed koloryzacj ą, uwra ż liwione w ł ókno w ł osa to: - rozchylone ł uski, - wyblak ł y kolor, - koloranty pozosta ł e po wcze ś niejszej koloryzacji. Podczas koloryzacji DiaLight – formu ł a o kwasowym pH: - w ł ókno w ł osa finezyjnie p ę cznieje, - koloranty wnikaj ą do ś rodka w ł osa i rozwijaj ą si ę w harmonii z ju ż istniej ą cymi kolorantami we w ł óknie w ł osa, - brak rozja ś nienia bazy naturalnej: brak efektu odrostu, - ł uski w ł osa domykaj ą si ę w kwasowym Ph – w ł ókno zostaje wyg ł adzone.


zastosowania: - od ś wie ż enie d ł ugo ś ci i ko ń ców, - zmiana/korekta refleksu, - patynowanie pasemek, - po us ł udze zmiany formy, - nadawanie po ł ysku na w ł osach naturalnych. Zero rozja ś nienia, przyciemnienie do 2,5 tonu.

Gobli.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane