Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Blogi w procesie komunikacji marketingowej (193 str.)

Blogi w procesie komunikacji marketingowej (193 str.)

PL 23.89 zł.

1 miesiąc Nowy Sprzedam 0 odsłon ID #3562246

Opis

QR CODE
Publikacja dotyczy aktualnego nurtu rozważań nad problematyką komunikacji w przestrzeni hipermedialnej. Łączy w sobie wszechstronne studia teoretyczne i wyniki badań naukowych, stanowiące stanowczą część książki. To rzetelne i merytoryczne opracowanie, w którym ciekawie i syntetycznie zaprezentowano blog jako interesujący instrument interakcji z odbiorcą w rozmiarze społecznym i komercyjnym. Autorzy zwrócili szczególną uwagę na dynamikę jego rozwoju, obserwowany proces ustawicznej ewolucji i potencjalne kierunki zmian. Dzięki czemu publikacja staje się inspirującym źródłem wiedzy, umożliwiając Czytelnikom postrzeganie blogosfery jako przestrzeni wielowymiarowej, wielowątkowej, wymagającej przemyślanych strategii działania. Książka ma walory jednocześnie poznawcze, metodyczne, jak i ergonomiczne, co pozwala kierować ją do szerokiego grona odbiorców. Jest adresowana do pracowników naukowych zajmujących się problematyką komunikacji marketingowej, studentów kierunków biznesowych, w tym w głównej mierze z zakresu zarządzania i przedstawicieli biznesu zainteresowanych marketingiem w mediach społecznościowych. Praca jest poświęcona problematyce komunikacji marketingowej w hipermedialnym środowisku komputerowym. Głównym obszarem zainteresowania Autorów są blogi jako stosunkowo nowy i niepowtarzalny instrument komunikacji społecznej i marketingowej w tym środowisku. Z jednej strony instrument istotnie spersonalizowany, z drugiej - w pełni interaktywny, intensywny i wielowymiarowy. [...] Praca jest poprawnie osadzona we właściwej perspektywie - środowiska przestrzeni wirtualnej - w tej perspektywie, jaką generuje hipermedialne środowisko komputerowe, a także płaszczyzna komunikacji marketingowej. [...] Książka ma charakter monografii będącej udanym połączeniem dwóch kieruneków: teoretycznej refleksji nad zagadnieniami blogów, ich funkcji, przesłanek powstania i rozwoju oraz miejsca w systemie komunikacji online i własnych, szerokich i pogłębionych badań empirycznych. Studia teoretyczne opierają się na wykorzystaniu bardzo obszernej literatury przedmiotu, zaś badania zaprezentowane w pracy optymalnie wpisują się w triadę funkcji badań naukowych: poznanie określonego fragmentu rzeczywistości, jego wyjaśnienie i sformułowanie osiągalnych i prawdopodobnych kierunków rozwoju. Jest to ujęcie, które sytuuje pracę Autorów jako pionierską, oryginalną, w sposób udany wpisującą się w badania nad systemem komunikacji przedsiębiorstwa z rynkiem w środowisku hipermedialnym i interaktywnym. Z recenzji prof. Zw. Dr. Hab. Jana W. Wiktora
TaniaKsiazka.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane