Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Obraz Hannibala w literaturze antycznej, Uniwersytet Śląski

Obraz Hannibala w literaturze antycznej, Uniwersytet Śląski

PL 18.65 zł.

5 miesięcy Nowy Sprzedam 7 odsłon ID #3717632

Opis

QR CODE

Niniejsza praca jest próbą zbadania obrazu Hannibala istniejącego w literaturze antycznej. Obraz ten można podzielić na trzy podobrazy. Hannibal dla Rzymian jest przede wszystkim Punijczykiem, następnie wrogiem i w dalszej kolejności wodzem.


Nacechowanie poszczególnych etapów postrzegania zmienia się od negatywnego po wręcz pozytywny. Hannibal jako Punijczyk opisany w rozdziale pierwszym "Hannibal Poenus" to obcy, spadkobierca Fenicjan, przeciwieństwo "typowego" Rzymianina, obdarzony zestawem cech kontrastujących z rzymskimi.


Ważne jest tu rozróżnienie pomiędzy negatywnym terminem "Punijczyk", a całkiem neutralnym i w niektórych kontekstach wręcz pozytywnym "Kartagińczyk". Ten fragment obrazu Hannibala pozostał poddany największej typizacji i podatny był na wszelkie manipulacje.


Hannibal-wróg omówiony w rozdziale drugim "Hannibal hostis" to człowiek okrutny i budzący strach, niezwykle używany jako retoryczne "exemplum". Podobraz wodza zanalizowany w rozdziale trzecim "Hannibal dux" bazuje zaś na roztropności, przemyślności i doświadczeniu, co często stanowiło podstawę porównania z Hannibalem, pełniącego typowo funkcję laudacyjną.


Owe porównania stanowią osobną kategorię, budującą obraz Kartagińczyka, w ramach której można wyznaczyć koncept "Hannibal Romanus" czy także "novus Hannibal", przedstawioną w rozdziale czwartym "Alter Hannibal".


Obraz Hannibala różni się w zależności od rodzaju literatury – poezja posługiwała się luźnoj niżeli historiografia osobą Kartagińczyka – oraz czasu powstania. U schyłku republiki akcentowano podobraz wroga, w czasach Augusta Punijczyka, a w epoce cesarstwa wodza.


Praca adresowana jest do osób zainteresowanych historią i literaturą starożytną – filologów konwencjonalnych i historyków starożytności.

TaniaKsiazka.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane