Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Polityka publiczna - doświadczenia i wyzwania - Jacek Luszniewicz, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak (PDF)

Polityka publiczna - doświadczenia i wyzwania - Jacek Luszniewicz, Katarzyna Obłąkowska-Kubiak (PDF)

PL 19.75 zł.

8 miesięcy Nowy Sprzedam 0 odsłon ID #3100964

Opis

QR CODE

Niniejsza publikacja jest efektem współpracy grupy aktualnych i byłych uczestników studiów doktoranckich w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, w większości związanych z Kolegium Ekonomiczno-Społecznym tej uczelni.


Postanowili oni przyjrzeć się niektórym obszarom polityki publicznej w kontekście relacji pomiędzy jednostką, społeczeństwem, rynkiem a państwem, tak aby rezultat ich pracy stał się poręczny dla możliwie najszerszego kręgu osób zainteresowanych funkcjonowaniem społeczeństwa i jego instytucji.


Współpraca autorów rozpoczęła się w 2014 r. Z inspiracji śp. Dr. Hab. Sławomira Sztaby, prof. SGH (1954-2015), z którym niemal wszyscy z nich w najróżniejszym czasie odbywali zajęcia na studiach doktoranckich w KES.


Autorzy, pozosta­jąc na gruncie paradygmatu instytucjonalno-racjonalnego i historycznego, poddali analizie jednocześnie wybrane ogólne zagadnienia polityki publicznej (źródła zapotrzebowania, ewaluacja), jak i te dotyczące poszczególnych jej gałęzi (gospodarczej, społecznej, demograficznej, ochrony środowiska, przestrzennej, zagranicznej).

InBook.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane