Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Relaksacje migracyjne w ciałach stałych, Grzegorz Haneczok

Relaksacje migracyjne w ciałach stałych, Grzegorz Haneczok

PL 16.79 zł.

2 miesięcy Nowy Sprzedam 5 odsłon ID #3717638

Opis

QR CODE
Tytuł Relaksacje migracyjne w ciałach stałych Autor Grzegorz Haneczok Język polski Wydawnictwo Uniwersytet Śląski ISBN 978-83-8012-659-6 kolekcja Prace Naukowe UŚ; Fizyka i Chemia Metali Rok wydania 2011 Katowice Wydanie 1 liczba stron 230 Format pdf Spis treści Spis treści Wstęp / 7 1. Równania materiałowe / 11 2. Cykl relaksacyjny / 20 2.1. Relaksacja Debye’a / 24 2.2. Dyssypacja energii / 29 2.3. Uwagi o teorii odpowiedzi liniowej i twierdzenie o fluktuacji i dyssypacji / 30 2.4. Relaksacja niedebye’owska — rozkłady czasów relaksacji / 33 2.5. Relaksacja sztywna — modelowanie reologiczne / 47 2.6. Relaksacja dielektryczna / 55 2.7. Dezakomodacja przenikalności magnetycznej / 60 3. Procesy dyfuzyjne / 64 3.1. Współczynnik dyfuzji i aktywacja cieplna / 64 3.2. Błądzenie przypadkowe / 71 4. Równania kinetyczne / 75 5. Uniwersalna funkcja odpowiedzi — model Coupling / 85 6. Techniki eksperymentalne / 96 6.1. Relaksacja sztywna / 96 6.2. Relaksacja dielektryczna / 104 6.3. Dezakomodacja przenikalności magnetycznej / 110 7. Wykorzystania w inżynierii materiałowej / 118 7.1. Relaksacja Snoeka — atomy roztworu międzywęzłowego w metalach o strukturze bcc / 118 7.2. Relaksacja Zenera — atomy roztworu substytucyjnego / 145 7.3. Relaksacja w układzie silnie oddziałujących dipoli — tlenki o strukturze fluorytu / 152 7.4. Relaksacja wiskosprężysta / 164 7.5. Relaksacja strukturalna w stopach amorficznych na bazie żelaza / 176 Literatura / 209 Indeks rzeczowy / 221 Summary / 225 Résumé / 226
TaniaKsiazka.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane