Polska - E-booki - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl - Wprowadzenie do bioinformatyki - Arthur Lesk (MOBI)

Wprowadzenie do bioinformatyki - Arthur Lesk (MOBI)

PL 104.24 zł.

1 miesiąc Nowy Sprzedam 1 odsłona ID #3559963

Opis

QR CODE

26 czerwca 2000 roku nastąpiły zmiany, które na zawsze zmieniły oblicze biologii i medycyny. Premier znacznej Brytanii Tony Blair i prezydent Stanów Zjednoczonych Bill Clinton wzięli udział w konferencji prasowej za pośrednictwem łączy satelitarnych, żeby wspólnie ogłosić zakończenie projektu nad Genomem Człowieka.


W dzienniku The New York Times pojawił się wówczas nagłówek: Ludzki kod genetyczny rozszyfrowany poprzez naukowców. Sekwencja 3 miliardów baz stanowiła punkt kulminacyjny prac trwających ponad dekadę, kiedy to cel był łatwo dostrzegalny, a jedynie pytania sprowadzały się do tempa postępu technicznego, a także napływu funduszy na realizację badań.


Genom ludzki zagwarantuje nam typowo in¬formacje. Komputery natomiast odegrały kluczową rolę przy określaniu sekwencji, jak dodatkowo przy zaimplementowaniu ich w biologii czy również medycynie. Zastosowanie komputerów przełożyło się nie tylko na samą skuteczność przetwarzania i przechowywania informacji, lecz było ponadto konieczne przy stosowaniu wyszukanych metod matematycznych do osiągnięcia założonego celu.


Związek biologii i nauk komputerowych przyczynił się do powstania nowego pola naukowego zwanego bioinformatyką. Aktualnie bioinformatyką jest nauką używaną. Komputery od za każdym razem stanowiły kluczowy komponent projektów posiadających na celu określenie sekwencji, struktury czy innego rodzaju dane.


Programy komputerowe są używane w celu generowania wniosków z archiwów informacji biologii molekularnej i medycyny, aby móc wyróżnić części wspólne, jak by opracować przydatne prognozy. Książka Wprowadzenie do bioinformatyki skierowana jest do studentów jak jeszcze praktykujących naukowców, którzy potrzebują zaznajomić się z dostępem do archiwów informacji (i to nie tylko tych na temat genomów i białek), poznać jak wykorzystywać narzędzie służące do pracy z tymi archiwami, a także znaleźć odpowiedź na wszystkiego typu pytania związane z tymi danymi i narzędziami.


• Rozdział 1 stanowi wprowadzenie do tematu, a także nakreśla wszystkie kluczowe punkty: sekwencje DNA i białek, genomy i proteomy, bazy oraz wyszukiwanie informacji, sieć WWW oraz programowanie komputerowe.


Przed rozwinięciem poszczególnych tematów w sposób szczegółowy niezbędne jest stworzenie podstaw do dalszych dyskusji.• Rozdział 2 prezentuje podstawy genetyki i genomów i rozwój sekwencjonowania DNA.• Rozdział 3 omawia wyniki badania, a także istotne przykłady sekwencjonowania genomu.• Rozdział 4 podejmuje kwestię analizy związków miedzy sekwencjami: dopasowania i drzewa filogenetyczne.


Niniejsze metody stanowią podstawę dla współczesnych wyzwań stawianych bioinformatyce: wykrywanie dalekich pokrewieństw, rozumienie związków pomiędzy genomami najróżniejszych organizmów czy śledzenie biegu rewolucji na poziomie wysokojakościowym i molekularnym.• Rozdział 5 porusza trzy kwestie, odnoszące się do struktury oraz fałdowania białek.


Sekwencję, a także strukturę należy traktować jako pełnoprawnych partnerów, zaś bioinformatyka dostarcza metod umożliwiających w miarę możliwości swobodne poruszanie się pomiędzy nimi. Całkowite zrozumienie struktur białek jest konieczne do określenia ich funkcji i mechanizmów działania, jak także kluczowe ze względu na ich kliniczne i farmakologiczne użycia.• Rozdział 6 opisuje stan faktyczny dostępnej literatury naukowej z uwzględnieniem przejścia od formy papierowej do elektronicznej.


Rzeczone przejścia niesie ze sobą szereg konsekwencji tak natury intelektualnej jak i użytecznej. Dodatkowo wywarło duży wpływ na badania w obrębie bioinformatyki.• Rozdział 7 podejmuje kwestię nienaturalnej inteligencji, a także uczenia maszynowego.


Jedynie znikomej ilości działań, w tym choćby tych spoza świata nauki, udało się uniknąć użycia tych metod. W sytuacji biologii molekularnej odgrywają one kluczową rolę.• Rozdział 8 stanowi wprowadzenie do biologii systemów.


Głównym założeniem biologii systemów jest integracja: jak to jest, że wszystkie elementy pasują do siebie? Jak oddziałują na siebie? Jak to jest, że pojedyncze cząsteczki i procesy tworzą razem pewną całość, która przewyższa poszczególne komponenty w samowystarczalności?• Rozdział 9 opisuje procesy metaboliczne.


Aktywności poszczególnych enzymów stanowią przedmiot zainteresowań konwencjonalnej biochemii. Ale zrozumienie sposobów sterowania nimi jest celem biologii molekularnej, ukazując szereg mechanizmów na stopniach transkrypcji, translacji, modyfikacji post-translacyjnych, a także interakcji inhibitorów, a także efektorów allosterycznych z samymi enzymami.


Interakcja tych systemów sterowania stanowi podstawę rozwoju biologii systemów jako kontynuacja rozdziału 8.• Rozdział 10 podejmuje kwestię bardziej ogólnych mechanizmów kontroli, w tym ekspresję genów.


Sterowanie ekspresją genów wpisuje się w odpowiedziach na bodźce i zmiany w środowisku komórki, i oddziałuje na krótko- i długoterminowe procesy rozwojowe.

TaniaKsiazka.pl
0 votes

Komentarze 0

Żadne komentarze nie zostały jeszcze dodane