Warunki korzystania z serwisu - Ogłoszenia lokalne - Sprzedam, kupię na a6.pl

Warunki korzystania z serwisu

Przed skorzystaniem z naszej strony internetowej prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi warunkami. Korzystając ze strony, akceptujesz regulamin.

 

 

 

Prawo autorskie

 

Wszystkie teksty, zdjęcia, grafiki, loga, pliki dźwiękowe, filmy i animacje są w miarę możliwości chronione prawem autorskim i prawem znaków towarowych, a także innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Każde ich nieuprawnione użycie stanowi naruszenie ww. Przepisów i podlega karze. Projekt i układ tej strony internetowej są również chronione prawem autorskim i nie mogą być kopiowane ani powielane w części lub w całości bez pisemnej zgody. Bez zgody a6.pl kopiowanie, przedruk, przesyłanie, przekazywanie, rozpowszechnianie, rozpowszechnianie ani pokazywanie treści zawartych w serwisie jest zabronione. Poszczególne strony tej witryny można pobrać, tymczasowo zapisać i wydrukować do wyłącznego użytku w firmie. A6.pl zezwala na rozpowszechnianie tekstów / treści zawartych na tej stronie tylko pod warunkiem, że teksty / treść nie zostaną w żaden sposób zmienione. Wszystkie egzemplarze muszą być opatrzone napisem „a6.pl”. Wszystkie kopie muszą zawierać informacje o prawach autorskich, patentach, znakach towarowych i innych prawach ochronnych, zwłaszcza jeśli chodzi o fragmenty tekstów. W przypadku kopiowania materiałów pochodzących od osób trzecich na tej stronie, wszystkie kopie muszą być opatrzone prawami autorskimi tych stron trzecich. Wykorzystanie materiałów w inny i niezgodny z prawem sposób podlega postępowaniu cywilnemu i karnemu.

 

 

 

Znaki towarowe

 

Niektóre znaki towarowe, nazwy produktów i nazwy firm wymienione na tej stronie są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Znaki towarowe a6.pl nie mogą być wykorzystywane w materiałach reklamowych lub innych publikacjach w związku z rozpowszechnianiem informacji bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli znaków towarowych. Znak towarowy a6.pl jest chroniony w kraju i za granicą i nie może być cytowany, kopiowany, zmieniany ani używany w żaden inny sposób bez uprzedniej pisemnej zgody a6.pl.

 

 

 

Zmiany

 

a6.pl oraz osoby trzecie działające w imieniu a6.pl mogą w dowolnym czasie i bez uprzedzenia zmienić zawartość i grafikę na tej stronie. Treść może zostać częściowo lub całkowicie usunięta. Treść niniejszych warunków użytkowania może również zostać zaktualizowana lub zmieniona w dowolnym momencie.

 

 

 

Hiperłącza

 

Aby umożliwić wygodne użytkowanie, podajemy linki do innych stron internetowych. Publikacja linków do innych stron internetowych nie oznacza akceptacji treści w nich zawartych. A6.pl nie ponosi odpowiedzialności za zawarte w nim wypowiedzi. Klikając w linki do innych stron internetowych opuszczasz serwis a6.pl. Dostęp do powiązanych stron odbywa się na własne ryzyko użytkownika. Od tego momentu obowiązują warunki korzystania z serwisu odpowiedniego administratora.

 

 

 

Wyłączenie gwarancji

 

Treść tej strony przygotowujemy z największą starannością, jednak nie możemy zagwarantować, że zawsze jest kompletna lub poprawna. Nasz serwis zawiera indywidualne linki prowadzące do stron internetowych innych administratorów. Nie mamy żadnego wpływu na zawartość tych stron i dlatego nie odpowiadamy za treść tych stron. Jednak przed utworzeniem linków sprawdzamy strony internetowe pod kątem możliwych naruszeń prawa i natychmiast usuwamy linki, jeśli zauważymy takie naruszenia.

 

 

 

Obowiązujące prawo

 

Informacje prawne zawarte na tej stronie internetowej, a także wszelkie sprawy i spory dotyczące tej witryny podlegają prawu.